STÖTVÅGSBEHANDLING

Stötvågsbehandling  / Shockwave Therapy / Radial Extracorporeal Shockwave therapy

Här finns kunskap och flerårig erfarenhet av stötvågsbehandling!

Välbeprövad och vetenskapligt dokumenterad behandling. En behandlingsform som effektivt kan hjälpa dig med skador i senor, ledband och muskler  i t.ex. axlar , armbågar, höfter, knän och fötter. Ofta ett bra alternativ till cortison eller operation.

För ett lyckat resultat krävs att man diagnostiserat orsak till skadan, var den är lokaliserad samt skadans typ och proportion.  Det kan vara en sena som är överbelastad ,  brusten eller förkalkad.  Detta påverkar hur man ska behandla.

Här finns möjlighet att komplementera undersökningen av skadan med ultrajudsdiagnostik för att få en tydlig bild av skadan.

Exempel på skador som kan stötvågsbehandlas:

 • Tennisarmbåge/ golfarmbåge
 • Axelskador / senor / impingement ( inklämning) / kalkaxel
 • Knäskador / hopparknä / ledbandskada / löparknä
 • Hälsporre / plantarfascit
 • Hälseneinflammation
 • Höftskador, trochanterit
 • Ljumskskador, sträckningar
 • Benhinneinflammation
 • Schlatter knä
 • Idrottsskador t.ex. bristning baksida lår eller vad.


Kroniska sen -/ ledbandsskador och muskelbristningar (läkta med ärrvävnad) svarar bra på stötvågsbehandling.

Behandling sker med hjälp av en stötvågsmaskin som avger mekaniska stötvågor mot den skadade vävnaden.  Detta aktiverar kroppens eget läknings system, ökar cellens metabolism, nedbrytning av fibrös vävnad (ärrvävnad), återuppbyggnad av vävnad, ökad blodgenomströmning samt smärtlindring.

När kan man behandla med stötvågsbehandling?
– Behandlingen används oftast när man haft skadan i ca 4 v. eller längre tid.  

 När skall man INTE stötvågs behandlas :

 • Om man tar blodförtunnande läkemedel t.ex. Waran eller liknande.
 • Hjärta och cirkulationsrubbningar.
 • Blödarsjuka.
 • Akut inflammation/ skada.
 • Graviditet.
 • Cancer.
 • Akut inflammation i skadeområdet.
 • Cortison injektioner nyligen tagna, kan behandlas 4 v. efter injektion.
 • Hjärt- och cirkulationsrubbningar.

KONTAKT

AB Naprapat Nyman
Allmogevägen 20nb
177 57 JÄRFÄLLA
TEL 08-580 133 00
 alt.  070-4564898
ÖPPETTIDER
Tidsbokning mån-fre kl 08.00-18.00